Όροι Χρήσης Δικτυακού τόπου ilogistis.gr


1. Γενικοί όροι χρήσης.

Η logistis μέσω του δικτυακού της τόπου www.ilogistis.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επισκέπτες/χρήστες/πελάτες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν τους παρακάτω όρους οι οποίοι είναι δεσμευτικοί εφόσον γίνεται χρήση του δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η logistis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η συνέχιση της επίσκεψης και χρήσης του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη συνεπάγεται την αποδοχή τους.

2. Ειδικοί όροι χρήσης.

typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ