2015-12-01 18:09:17
Περαίωση με τον ν.3888/2010.

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/258

Στον νόμο 3888/10 έχει ενσωματωθεί μια πρόβλεψη για τη μελλοντική εξασφάλιση όσων εντάχθηκαν σε αυτόν. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι όποια νέα στοιχεία περιέλθουν στη συνέχεια στην ελεγκτική αρχή και αφορούν την περαιωμένη περίοδο, αυτά θα αντιμετωπίζονται με τις ευνοϊκές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.

typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ