2015-12-09 19:32:06
Τόπος παροχής υπηρεσιών από πλευράς φόρου προστιθέμενης αξίας (άρθρο 14 Κώδικα ΦΠΑ).

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19854

typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ