2016-02-29 18:39:50
Υπερωρία - Υπερεργασία
Φωτογραφία άρθρου
Υπερεργασία
Απλή υπερεργασία: είναι η υπέρβαση ατομικού συμβατικού χρόνου εργασίας μέχρι τις 40 ώρες εβδομαδιαίως (δεν έχει προσαύξηση)

Για να υπάρξει υπερεργασία πρέπει να συντρέχουν σωρρευτικά οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
α) Ημερήσια υπέρβαση από τον νόμιμο ωράριο κατά μία ώρα και
β) Εβδομαδιαία υπέρβαση άνω των 40 ωρών

Πενθήμερη Απασχόληση
Θεσμοθετημένη υπερεργασία: 41η έως και 45η ώρα εβδομαδιαίας απασχόλησης (έχει προσαύξηση 20%)

Εξαήμερη Απασχόληση
Θεσμοθετημένη υπερεργασία: 41η έως και 48η ώρα εβδομαδιαίας απασχόλησης (έχει προσαύξηση 20%)

Υπερωρία
Ανώτατο ημερήσιο ωράριο: 12 ώρες στο ίδιο εργοδότη
Ανώτατες νόμιμες υπερωρίες: 120 ώρες ετησίως (40% προσαύξηση) ενώ πάνω από 120 ώρες ετησίως (60% προσαύξηση)
Παράνομη υπερωρία: Προσαύξηση 80%

Πενθήμερη Απασχόληση
Υπερωρία: άνω των 9 ωρών ημερησίως

Εξαήμερη Απασχόληση
Υπερωρία: άνω των 8 ωρών ημερησίως

typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ