2016-03-09 19:14:51
Επαναφορά κατώτερου μισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου μισθού. Ρυθμίσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων.
Φωτογραφία άρθρου Προς ψήφιση Νομοσχεδίου

Μετάβαση στην Βουλή των Ελλήνων

typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ