2016-03-09 19:18:27
ΕΣΠΑ. 4 Προγράμματα.
Φωτογραφία άρθρου

ΕΣΠΑ

Περίληψη των προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο μενού Ενημέρωση - Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις


Παρακάτω είναι τα link για την ανάλυση του κάθε προγράμματος.


Νεοφυής Επιχειρηματικότητα


Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές


Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών


Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ