2016-03-10 20:18:59
Φορολόγηση Συντάξεων Εξωτερικού.
Φωτογραφία άρθρου

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι ο φορολογούμενος που:

Α. έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του ή το κέντρο ζωτικών του συμφερόντων (ήτοι: προσωπικοί ή οικονομικοί ή κοινωνικοί δεσμοί).

Β. είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

Γ. βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για διάστημα άνω των 183 ημερών, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής του στο εξωτερικό.


Οι πιθανοί τρόποι φορολόγησης για τους κατοίκους Ελλάδας της σύνταξης που λαμβάνουν στο εξωτερικό συνυπολογίζοντας την υπηκοότητα και τον φορέα που την παρέχει είναι οι εξής:

1.Να φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (κωδ 391 Ε1)

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το κράτος που δίνει την σύνταξη σε κάτοικο Ελλάδος να μην φορολογεί το ποσό της σύνταξης, το οποίο ποσό δηλώνεται στην Ελλάδα ως παγκόσμιο εισόδημα και προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα προκειμένου να βγει η τελική εκκαθάριση του ποσού.

2.Να φορολογούνται και στα δύο κράτη (εισόδημα κωδ 389 Ε1 και φόρος 651)

Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη φορολογείται αρχικά στο κράτος που λαμβάνεται και ο φόρος που πληρώθηκε σε αυτό το κράτος αφαιρείται από την εκκαθάριση της δήλωσης που έγινε στην Ελλάδα. Εάν ο φόρος που πληρώθηκε στην αλλοδαπή ξεπερνά τον Ελληνικό η διαφορά δεν επιστρέφεται.

3.Να φορολογούνται μόνο στο κράτος πηγής (κωδ 659 Ε1)

Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη φορολογείται μόνο στο κράτος που λαμβάνεται. Στην Ελλάδα δηλώνεται κανονικά προκειμένου να υπολογιστεί στην εκκαθάριση της εισφοράς αλληλεγγύης.


Στις εγκυκλίους 1249/2015 και 1128/2006 δίδονται οδηγίες από το υπουργείο οικονομικών για τον τρόπο φορολόγησης των συντάξεων του εξωτερικού.


ΑΓΓΛΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα αν υπάρχει Αγγλική - Φορολόγηση Αγγλία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΑΛΒΑΝΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Αλβανική - Φορολόγηση Αλβανία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση μόνο στην Ελλάδα


ΑΡΜΕΝΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Αρμένικη - Φορολόγηση Αρμενία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση μόνο στην Ελλάδα


ΑΥΣΤΡΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση Αυστρία

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΒΕΛΓΙΟ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Βελγική - Φορολόγηση και στα δύο κράτη

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα αν υπάρχει Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση Βουλγαρία

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΓΑΛΛΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα εάν υπάρχει Γαλλική - Φορολόγηση και στα δύο κράτη

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα


ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση Γερμανία

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΔΑΝΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Δανέζικη - Φορολόγηση Δανία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα


ΕΛΒΕΤΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελβετική - Φορολόγηση Ελβετία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Υπηκοότητα αν υπάρχει Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα


ΗΠΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα αν υπάρχει Αμερικάνικη - Φορολόγηση και στα δύο κράτη

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση και στα δύο κράτη


ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ιρλανδική - Φορολόγηση Ιρλανδία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα


ΙΝΔΙΑ

Όλες οι συντάξεις - Ανεξαρτήτως υπηκοότητας - Φορολόγηση Ινδία


ΙΣΠΑΝΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση Ισπανία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα


ΙΣΡΑΗΛ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ισραηλινή - Φορολόγηση Ισραήλ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΙΤΑΛΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση Ιταλία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΚΙΝΑ

Σύνταξη Κινέζικης Κυβέρνησης - Υπηκοότητα Κινέζικη - Φορολόγηση Κίνα

Σύνταξη Κινέζικης Κυβέρνησης - Υπηκοότητα αν υπάρχει Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση και στα δύο κράτη


ΚΟΡΕΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Κορεάτικη - Φορολόγηση Κορέα

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΚΡΟΑΤΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Κροάτης - Φορολόγηση Κροατία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΚΥΠΡΟΣ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Κυπριακή - Φορολόγηση Κύπρο

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Κυπριακή Ελληνική - Φορολόγηση και στα δύο κράτη

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΛΟΥΞΕΜΒΡΟΥΡΓΟ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Λουξεμβούργικη - Φορολόγηση Λουξεμβρούργο

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Κοινωνική Ασφαλιστική Νομοθεσία - Φορολόγηση και στα δύο κράτη


ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση και στα δύο κράτη

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση και στα δύο κράτη


ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ολλανδική - Φορολόγηση και στα δύο κράτη

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ουγκρική - Φορολόγηση Ουγγαρία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ουζμπέκικη - Φορολόγηση Ουζμπεκιστάν

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΠΟΛΛΩΝΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Πολλωνική - Φορολόγηση Πολλωνία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση Πορτογαλία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ρουμάνικη - Φορολόγηση Ρουμανία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Τσέχικη - Φορολόγηση Σλοβακία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΣΟΥΗΔΙΑ

Κρατική σύνταξη - Φορολόγηση και στα δύο κράτη

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα


ΤΣΕΧΙΑ

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Τσέχικη - Φορολόγηση Τσεχία

Κρατική σύνταξη - Υπηκοότητα Ελληνική - Φορολόγηση Ελλάδα

Ιδιωτική σύνταξη - Φορολόγηση Ελλάδα

typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ